VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

10 yılı aşkındır bilimsel düşünceyi ve evrim kuramını savunma mücadelesinde Türkiye’deki en geniş katılımlı popüler bilim etkinliği olan Evrim, Bilim ve Eğitim sempozyumunun tarihsel yolculuğunu okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bilimsel düşünce ve evrim kuramına yönelik saldırıların tarihi çok daha eskilere dayanmakla beraber, özellikle 1980 sonrası yoğunlaştığı söylenebilir. 1985 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler, ABD’de faaliyet gösteren Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü (Institute of Creation Research-ICR) ile bağlantıya geçerek, Enstitü tarafından hazırlanmış olan kitapların Türkçeye çevrilmesini ve Türkiye’deki öğretmenlere dağıtılmasını sağlıyor. Aynı dönemde lise biyoloji müfredatına evrim kuramının yanı sıra yaratılış görüşü de ekleniyor.

ICR’nin 1992 yılında yayımladığı Acts and Facts dergisinde evrim karşıtı fikirlerin devşirilmesi böyle açıklanıyor:

“1980’li yılların ortalarında bir gün ICR, Türk Milli Eğitim Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler’den, davetsiz bir telefon aldı. Dini bütün bir müslüman olarak Sayın Dinçerler yaratılışa inanıyordu (yaratılışın Kur’an’daki anlatımı İncil’deki ile hemen hemen aynıdır). Türk Hükümetinin bir üyesi olarak, tüm eğitim sistemine vakıf olduğu için okullarında baskın olan laik temelli salt evrim öğretimine son verip, bunun yerine yaratılış ve evrime eşit zaman ayrıldığı iki modelli bir sistemi getirmek istiyordu. Bunun sonucu olarak yaratılışın bilimsel (İncil'deki değil) kanıtlarını içeren ICR’nin çeşitli kitapları Türkçe’ye çevrildi ve Türkiye’de tüm okul öğretmenlerine dağıtıldı.”

Evrim karşıtlığının tarihine bakıldığında karşımıza anti-komünizm propagandasıyla beraber yürütülen gerici müdahaleler çıkıyor. Fethullah Gülen ise bunun ilk mimarlarından.

Komünizmle Mücadele Derneği (KMD) için çalışan Fethullah Gülen’in 1970 tarihli “Yaratılış Gerçeği ve Evrim” isimli kitap tanıtımından;

“Bu eser, nesli tükenmiş maymun fosillerini kendi düşüncelerine göre tamamlayıp ‘İnsanın Atası’ diye takdim edenlere, yüzlerce mutasyon denemesiyle zavallı meyve sineği Drosophila'ya etmediklerini bırakmayanlara, fosil sahtekarlıkları ve kasıtlı yorumlamalarıyla bilim dünyasını aldatanlara, Allah'ın tabiat dediğimiz sanat eseri üzerindeki tasarrufuna ait kaide ve prensipleri ateizm adına hayalî evrim senaryoları olarak kurgulayanlara, kısacası Evrim Teorisine, Yaratılış Gerçeği doğrultusunda verilmiş bir cevaptır.”

2000’li yıllar boyunca eğitim-öğretim müfredatında yaratılış görüşünün ağırlığı artarken, evrim kuramına ayrılan kısım gittikçe azalıyor; bilimin konusu olan evrim dini bilgilerle eş tutularak işleniyor.

Evrimi savun,
bilimden yana ol!

I. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Mayıs 2006

2006 yılı evrim karşıtı gerici müdahalelerin yeniden hız kazandığı, derslerde evrimden bahseden öğretmenlerin soruşturmaya uğradığı ve sürüldüğü bir dönem. Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) bilimsel düşünceyi reddeden ve toplumu bu yolda şekillendirmeye çalışan müdahaleleri kabul etmedi ve “Evrimi savun, bilimden yana ol” çağrısıyla daha sonrasında süreklileşecek Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarının ilkini gerçekleştirdi.

Sempozyumun ardından "Evrim Bilim ve Eğitim" kitabı yayımlandı.

I.Sempozyum
Türlerin kökeni'nin yayınlanmasının 150. yılında

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Mayıs 2009

2009 yılına gelindiğinde, Charles Darwin 200 yaşında, Türlerin Kökeni ise 150 yaşındaydı!

Mart ayında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) büyük bir gericiliğe imza atarak Darwin’i sansürledi; Kapağı son anda değiştirerek ilgili sayfaların da tümünü atan TÜBİTAK, Derginin genel yayın yönetmeni Çiğdem Arakuman’ı ise görevden aldı.

II. sempozyum, bu koşullarda ve “Türlerin kökeni'nin yayınlanmasının 150. yılında“ sloganı ile duyuruldu.

“Evrim” kitabının yazarı Ekoloji ve Evrim Profesörü Douglas Futuyma “Evrim Öğretimi” oturumunda uluslararası konuk olarak yer aldı.
Prof.Dr. Douglas Futuyama'nın Konuşması
O dönemlerde ÜKD, evrim alanında çalışan akademisyenlerle birlikte Evrim Sürüyor Çalışma grubunun kurulduğunu bir broşürle ilan etti. Prof.Dr. Ergi Deniz Özsoy'un Sunumu Prof.Dr. Aykut Kence'nin Sunumu

II.Sempozyum
Bilimsel Düşüncenin
Yaygınlaşması için

III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Aralık 2011

2011 yılında bilim düşmanı düzenin saldırıları devam ederken “Bilimsel Düşüncenin Yaygınlaşması için“ diyen evrim savunucuları III. Sempozyumda buluştu. Etolog Profesör Richard Dawkins de telekonferans ile sempozyuma konuk oldu.

Sempozyumun ikinci kitabı sempozyumun ardından "Evrim Sürüyor" ismiyle okuyucularıyla buluştu

III. Sempozyumun ardından, 2012 yılında sahte fosil sergilerine karşı “fosil sergisi gezme kılavuzu” hazırlandı.

Evrim düşmanı çevreler tarafından sergilenen sahte fosiller çeşitli yerlerden kovuldu.
Fosil Sergisi Kovuldu

III.Sempozyum
Karanlığı Dağıtmak için…

IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Aralık 2013

“Üniversiteler fizikçi değil, pastacı yetiştirsin “ diyen dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, evrim kuramını inanca dönüştüren söylemler ve uygulamalar, sorgulamayan gençler yetiştirmeye kararlı bir karanlık…

Ve “Karanlığı Dağıtmak için…” diyerek tüm akademisyenleri, öğretmenleri, öğrencileri ve halkı davet eden IV. Sempozyum yoğun katılımla yola devam etti.

IV.Sempozyum
Dünü anlamak
yarını aydınlatmak için

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Aralık 2015

Evrimin inkarı ile eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi toplumsal yaşamın tüm kesimlerinde görülen her tür gericiliğin bir bağı olduğunun bilinciyle, V. evrim sempozyumu “Dünü anlamak, yarını aydınlatmak için” diyerek 10. yılını doldurmuştu.

"Bu sempozyumun ardından bir önceki sempozyumdaki sunumların da derlendiği son kitap "Evrimin Işığında" okurlarıyla buluştu

Ve her sempozyumda umudumuz tazelendi, heyecanımız ise artarak devam etti.

V.Sempozyum
VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu
Tree

VE BUGÜN

VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Bu yıl açıklanan gerici müfredatla birlikte evrim kuramı, eğitim öğretimden tamamen dışlandı ve öğrencilerin eğitim hayatları boyunca evrim sözcüğünü dahi duymayan bireyler olarak yetiştirilmesi yolunda adımlar sıklaştı.

Birbirini besleyen sermaye ve gericiliğin kıskacından ancak bunu reddederek çıkılabileceğini duyuran VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, çağrısını “Evrim yoksa bilim de yok” sloganıyla yaptı.

Bu sempozyumun bir diğer özelliği, Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi ve kuruluşunu bu yıl Ekim ayında ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile birlikte hayata geçiriliyor olması.

23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde görüşmek üzere…