• TÜRKİYE EMEK HARİTASI

    Üçüncü bölüm: Ve Kadınlar

    Burçak Özoğlu

    ve kadinlar

“… ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki…”

Türkiye Emek Haritası’nın üçüncü bölümünde kadınlar var. Ülkemizin sınıflar mücadelesi açısından büyük önem ve ağırlık taşıyan kadın nüfusunu, işgücü göstergeleri aracılığıyla gözden geçireceğiz. Çalışmamızın başında, rakamların ve istatistiklerin sınıflar mücadelesi gerçekliklerini birebir yansıtmak açısından yetersiz kalabileceğinden söz etmiştik. Kadın emeğine ilişkin gerçek durumda bu saptamamız bir kez daha doğrulanıyor. Çalışmamızda, TUİK’in 2013 yılı bölgesel veri tablolarından yararlandık, ve kadın emeğinin durumuna ilişkin fikir vereceğini düşündüğümüz göstergeleri derledik.

Ülkemizde 15 yaş üzerinde, yani yasal olarak çalışmaya uygun yaşta 30 milyona yakın kadın nüfus bulunmakta. Emek haritamız, bu nüfusun bölgelere göre dağılımını gösteriyor. Harita üzerinde her bölge için, işgücü dışı nüfusu, işsizlik oranlarını, ücretli/yevmiyeli çalışan kadın sayısını, ücretsiz aile işçisi olan kadın sayısını ve bunların sektörlere göre dağılımını görebilirsiniz.

Türkiye Emek Haritası'nın diğer bölümlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Resmi istatistiklere göre işgücü tanımı, ücretli/yevmiyeli işçi, işveren, kendi hesabına çalışan, ücretsiz aile işçiliği yapanları ve ayrıca işsizleri kapsıyor. İşgücü dışında olma durumu ise, bu resmi tanımlamaların dışında kalanları ifade ediyor. Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranının düşüklüğü ülkemizin ağır gerçeklerine işaret ediyor. Ev işleriyle meşgul olarak tanımlanan 11 milyonu aşkın kadın işgücü istatistiklere bile yansıtılmıyor.Resmi tanımlamada istihdam alanı içine giren ücretli/yevmiyeli çalışan işçiler ve ücret almadan işçilik yapan “aile işçileri”, Türkiyeli kadınlar açısından bir başka karanlığa işaret ediyor. İstihdam edilen kadınların, yani bir işi olan kadınların yüzde 30’undan fazlasını ücret almadan aileleri için çalışan kadınlar oluşturuyor.Türkiye’de kadınlar açısından resmi tanımlamalar ve verilerin yansıttığından çok daha büyük boyutlu bir kadın emeği sömürüsü olduğunu biliyoruz. Rakamların ve grafiklerin gösterdiğinden daha derin bir karanlığın olduğunu da biliyoruz.

Ancak ayrıca biliyoruz ki kadınlar bu düzene sığmaz!...Analiz: Burçak Özoğlu
Görselleştirme: Turgut Yıldız